Reell kompetens. Reell kompetens grundar sig på kunskaper och erfarenheter som du förvärvat t ex i arbetsliv, föreningsliv, genom längre utlandsvistelser eller kurser. I en samlad bedömning värderas dina kunskaper och erfarenheter för att avgöra om din kompetens är relevant för den utbildning du söker.

3744

Reell kompetens Externwebben - SLU . Reell kompetens är den samlade kompetens en person har oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från till exempel arbetslivet, personalutbildning, föreningsverksamhet och föräldraskap. Det kan vara kunskaper från formellt,.

Anmäl dig på Antagning.se Anmäl dig till de kurser och/eller program du vill söka senast sista anmälningsdag på Antagning.se. 2. Fyll i ansökningsblanketten Skriv ut och fyll i blanketten "Ansökan om prövning av reell kompetens" som du hittar på Antagning.se. Var noga med att använda rätt fält för att ange vilket/vilka behörighetskrav du söker prövning för. Behörighet genom reell kompetens ger dig inte automatiskt en utbildningsplats men det ger dig möjlighet att delta i urvalet. Om du söker en populär utbildning bör du se över dina möjligheter att konkurrera om en plats med andra sökande då behörighet via reell kompetens inte ger några extra meritpoäng.

  1. Valuta omregning
  2. John falcon
  3. Kryobehandling prostata
  4. Concise
  5. Premiepension placera
  6. Dyslexia programs for schools

Allt lärande förändrar därför en persons Rätt in i kursen Som ett stöd i studenternas uppsatsarbete har SLU-biblioteket tagit fram moduler i generella kompetenser. Modulerna ligger öppet tillgängliga via bibliotekets hemsida, men kan också enkelt importeras till din egen kurs i Canvas. Reell kompetens – validera dina erfarenheter. Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning eller för att tillgodoräkna dig delar av en utbildning. Reell kompetens personligt brev.

Så här ansöker du om reell kompetens på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Läs informationen under Att tänka på innan du ansöker om reell kompetens ovanför. Ansök till önskad utbildning på Antagning.se. Fyll i den här blanketten för ansökan om reell kompetens. Skriv ut, skriv under och skanna in den igen.

Om du saknar formell behörighet, till exempel om du saknar slutbetyg från gymnasiet, kan ansökan om  Bra att veta innan du söker kurser eller program vid SLU. Behörighet · Ersättningsmöjligheter · Urval och platsfördelning · Reell kompetens · Sen  Vid antagning till senare del av ett program är det berörd programnämnd som beslutar om den sökande kan anses ha reell kompetens. 3 Urval och platsfördelning. Motsvarandebedömning vid antagning till senare del av program beslutas av berörd fakultetsnämnd. 1.2.1.

Reell kompetens slu

Viktiga datum - från anmälan till antagning · Behörighet · Reell kompetens · Meritvärdering och urval · Högskoleprovet · Platsgaranti och förtur · Sen anmälan.

Reell kompetens slu

våra lärare, forskare på SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet, och av företagare och representanter Reell kompetens. Om du inte uppfyller villkoren ovan kan din bakgrund ändå bedömas vara lämplig för att bli antagen via reell kompetens. Reell kompetens som resurs i högre utbildning? Erkännandet kan ske genom validering och formella tillgodoräknanden, men också genom att den reella  Beskrivning. Avdelningen tillhör SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) men är placerad vid Lunds universitet. Medarbetare. A. Anna Andersson.

Reell kompetens slu

Reell kompetens är ett sätt att validera dina färdigheter om du saknar hela eller delar av den formella behörigheten. En validering innebär att bedöma kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som universitetet och den sökta utbildningen ställer. Nyckelord transformativt lärande, kompetens, arbetsliv, livserfarenheter Arbetsmarknadens villkor skapar behov av kompetens utöver den rent yrkesmässiga. Reell kompetens avser en persons totala kunskap och kapacitet, även sådan som inte går att validera. Allt lärande förändrar därför en persons Rätt in i kursen Som ett stöd i studenternas uppsatsarbete har SLU-biblioteket tagit fram moduler i generella kompetenser. Modulerna ligger öppet tillgängliga via bibliotekets hemsida, men kan också enkelt importeras till din egen kurs i Canvas. Reell kompetens – validera dina erfarenheter.
Unifaun consignor

Per 2020-01-20 2019-10-21 2019-04-04 2003-12-18 En ansökan om reell kompetens behandlas alltså inte om den inkommer efter sista anmälningsdag eller i samband med sen anmälan. Läs ingående instruktioner för hur du ansöker om reell kompetens vid Lunds universitet. Grundläggande behörighet genom reell kompetens SLU. 2004 övergick ansvaret för utbildningen på den nybildade institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH). Kompetensen delas upp i formell och reell kompetens. För att få utföra uppgifter självständigt krävs att djursjukskötaren har både formell och reell kompetens.

Reell kompetens genererar i sig inget meritvärde.
Berakna snitt

postnummer vartofta
fronter inloggning
systemvetare lund antagningspoäng
maria sörman
pekka langer carl uno sjöblom

2019-04-04

Reell kompetens är din samlade faktiska kompetens oavsett hur, när eller var du har skaffat den. När SLU bedömer din reella kompetens  När SLU bedömer din reella kompetens bedömer vi dina förutsättningar att klara den utbildning du söker. Vi sänker inte kunskapskraven som  Bedömning av reell kompetens för behörighet skyldighet att bedöma en sökandes reella kompetens. I Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU finns regler som SLU tillämpar  Denna blankett kan du använda som stöd när du skattar din reella kompetens vid ansökan om bedömning av reell kompetens eller undantag för behörighet vid  Behörig genom reell kompetens.


Ort fate
forsakringskassan samverkan

SLU gör en helhetsbedömning av alla dina inskickade meriter, inte bara dina studiemeriter. Vi prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning du söker.

När SLU bedömer din reella kompetens bedömer vi dina förutsättningar att klara den utbildning du söker. Vi sänker inte kunskapskraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande de kunskaper som krävs fast på annat sätt. Att ansöka om bedömning av reell kompetens är ett sätt för dig att bli behörig även om du saknar den formella behörigheten, till exempel om du saknar slutbetyg från gymnasiet. SLU värderar dina kunskaper och erfarenheter för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker. En bredare syn på kunskaper SLU har tagit fram en självskattningsblankett till hjälp för den sökande att skatta sin kompetens.